Steven Edwards


Mae Steven Edwards yn Athro Athroniaeth Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi cyhoeddi llyfrau mewn athroniaeth meddwl, epistemoleg ac athroniaeth gymhwysol, yn ogystal â thros hanner cant o erthyglau mewn cyhoeddiadau academaidd. Yn ddiweddar, mae wedi arbenigo mewn problemau moesegol yng nghyd-destun gofal iechyd.

Steven Edwards, '"Efrydiau Athronyddol": etifeddiaeth y dylid ei thrysori', Gwerddon, 21, Ebrill 2016, 13–25.