Sioned Haf


Mae Sioned yn ddeiliad ysgoloriaeth ymchwil gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei doethuriaeth yn cael ei chefnogi ar y cyd gan Ysgol yr Amgylchedd, Gwyddorau Naturiol a Daearyddiaeth a’r Ysgol Fusnes. Graddiodd mewn Ffilm a Hanes o Brifysgol Sheffield Hallam yn 2004, cyn treulio pum mlynedd yn gweithio mewn siopau llyfrau ledled Cymru, mewn amgueddfa yn Seville, fel swyddog lobïo i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac fel swyddog datblygu cynaliadwy ym Mwlgaria. Sbardunwyd ei diddordeb mewn ynni cymunedol, datblygu cynaliadwy a mentrau cydweithredol wrth astudio am radd MA mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor yn 2010.

Sioned Haf, 'Ynni adnewyddadwy cymunedol: adolygiad o’r sefyllfa bresennol a phosibiliadau’r sector unigryw hwn', Gwerddon, 20, Hydref 2015, 10-29.