Carwyn Jones


Mae Carwyn Jones yn Athro mewn Moeseg Chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae wedi cyhoeddi nifer o erthyglau yn ymwneud ag agweddau Moeseg Chwaraeon yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’n arwain grŵp blaenllaw o academyddion sy’n arbenigo mewn Moeseg Chwaraeon a bu’n llywydd ar Gymdeithas Ryngwladol Athroniaeth Chwaraeon o 2011 hyd at 2013. 

Carwyn Jones, 'Ffenomenoleg Dibyniaeth: profiad cyn-chwaraewr pêl-droed', Gwerddon, 19, Ebril 2015, 28-44.

Hywel Iorwerth a Carwyn Jones, 'Ystyriaeth feirniadol o arwyddocâd moesegol chwaraeon rhyngwladol', Gwerddon, 21, Ebrill 2016, 65–81.

Carwyn Jones a Neil Hennessy, ‘Y Sgrym: Cyfiawnder a Chyfrifoldeb’, Gwerddon, 25, Hydref 2017, 70–85.