Nia Blackwell


Mae Nia Blackwell yn astudio tuag at PhD yn sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Wrth astudio ei gradd gyntaf mewn Daearyddiaeth a Chymraeg (Aberystwyth, 2009), datblygodd ddiddordeb yn neocemeg yr amgylchedd. Yn 2010, cwblhaodd radd meistr yn y Gwyddorau (Aberystwyth) gan ymchwilio i grynodiadau elfennau niweidiol mewn pridd a lyncwyd gan anifeiliaid sy’n pori ar diroedd a lygrwyd o ganlyniad i brosesau gwaith mwyngloddio. Mae ei gwaith ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar ddyfroedd a effeithiwyd o ganlyniad i brosesau cloddio am lo gan ddisgrifio’r dŵr a dyddodion llygredig, astudio’r gymuned microbaidd ynghyd â datblygu dulliau newydd o lanhau dŵr llygredd gan ddefnyddio bacteria a defnydd gwastraff naturiol.

Nia Blackwell, William. T. Perkins ac Arwyn Edwards, 'Etifeddiaeth cloddio am lo ym maes glo de Cymru: llygredd dŵr ac opsiynau i’w leihau', Gwerddon, 18, Medi 2014, 55-76.