Jeff Smith


Ganwyd Jeff yn Swydd Caint, ac aeth ati i ddysgu Cymraeg tra oedd yn fyfyriwr Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bellach, mae Jeff yn fyfyriwr uwchraddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn astudio tuag at ddoethuriaeth ac yn anelu at fodelu strwythurau mawr sydd i'w gweld ar arwyneb yr haul - megis ffilamentau a lwpiau'r corona - er mwyn ehangu ein gwybodaeth amdanynt. Yn ystod 2013, cyflwynodd Jeff ei waith yng Nghynhadledd Wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yng nghynhadledd y Gymdeithas Frenhinol Seryddol yn St. Andrews.

Jeff Smith, 'Model amldonfedd i ddelweddu a dadansoddi meysydd magnetig yng nghorona’r Haul',Gwerddon, 18, Medi 2014, 23-40.