Sel Williams


Brodor o Ddyffryn Conwy yw Sel Williams, a fu ar wahanol adegau’n labrwr, gwyddonydd ymchwil, athro ysgol, darlithydd yn y Coleg Normal ac ym Mhrifysgol Bangor. Y mae ganddo gefndir addysgu ac ymchwilio ym maes Bioleg ac Economeg. Er iddo ymddeol, mae’n parhau i weithio’n rhan-amser fel tiwtor yn yr Uned Datblygu Cymunedol yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Bangor. Y mae ganddo brofiad ymarferol ym maes datblygu cymunedol, ac ar hyn o bryd mae’n weithgar gyda nifer o fentrau cymunedol, yn bennaf yn ei gynefin ym Mro Ffestiniog.

Sel Williams, 'Cloriannu Cymdeithasiaeth: Syniadaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg', Gwerddon, 17, Mawrth 2014, 41-57.