Gerwyn Wiliams


Athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor yw Gerwyn Wiliams. Trafododd y modd yr ymatebodd llenyddiaeth Gymraeg i ryfel modern yn Tir Neb: Rhyddiaith Gymraeg a’r Rhyfel Byd Cyntaf (1996) a Tir Newydd: Agweddau ar Lenyddiaeth Gymraeg a’r Ail Ryfel Byd (2005). Cyrhaeddodd ei gasgliad diweddaraf o gerddi, Rhwng Gwibdaith a Coldplay (2011) Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2012. Y mae’n gweithio ar hyn o bryd ar y cofiant cyflawn cyntaf i Cynan.

Gerwyn Wiliams, 'Cynan, Y Sefydliad a Chwyldro'r 1960au', Gwerddon, 17, Mawrth 2014, 12-22.