Huw Pritchard


Mae Huw Pritchard yn fyfyriwr PhD yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ei brif faes ymchwil yw cyfraith datganoli a datblygiad awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru.

Osian Rees a Huw Pritchard, 'Gwersi o Ogledd Iwerddon: Awdurdodaeth Gymreig a dyfodol addysg gyfreithiol yng Nghymru', Gwerddon, 16, Hydref 2013, 40-62.