Seiriol Dafydd


Mae Seiriol Dafydd yn fyfyriwr PhD mewn Almaeneg ym Mhrifysgol Abertawe. Graddiodd mewn Almaeneg yn 2008 a chwblhaodd radd Meistr yn yr un pwnc yn 2009. Derbyniodd ysgoloriaeth gan yr AHRC i ddechrau gwaith ar draethawd PhD ym Mhrifysgol Abertawe ar yr awdur a’r bardd Michael Roes. Pwnc y traethawd yw rhyngdestunoldeb yng ngweithiau llenyddol Roes sy’n ymwneud â theithio. Yn ogystal â’i astudiaethau llenyddol, mae Seiriol yn ymddiddori mewn cyfieithu llenyddol a chyhoeddodd gyfieithiadau o ddarnau gan Bertolt Brecht a Michael Roes yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Noel A. Davies, 'Ymateb ffydd i wyddoniaeth gyfoes', Gwerddon, 4, Gorffennaf 2009, 36-50.

Noel Davies, 'Rôl bôn-gelloedd yn adfer meinwe cardiaidd: gwerthuso triniaethau ac adnabod risg', Gwerddon, 20, Hydref 2015, 61-79.