Aled Gruffydd Jones


Penodwyd yr Athro Aled Gruffydd Jones yn Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru yn 2013. Cyn hynny, bu’n ddarlithydd Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth oddi ar 1980, ac yn ddeilydd cadair Syr John Williams mewn Hanes Cymru oddi ar 1995. Mae ei ddiddordebau hanesyddol yn ymestyn o ddiwylliant printiedig y bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at hanes y Cymry mewn gwahanol gyd-destunau rhyngwladol, gan gynnwys India a’r dwyrain pell. Bu’n Ddirprwy Is-Ganghellor yn Aberystwyth oddi ar 2005, ac yn aelod o baneli asesu ymchwil Hanes yn RAE08 a REF14. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Aled Gruffydd Jones, 'Iechyd ac iachawdwriaeth: meddygaeth, y corff a'r drefn foesol ym Mengâl drefedigaethol 1840-1935', Gwerddon, 14, Ebrill 2013, 8-28.