Paula Roberts


Mae Dr Paula Roberts yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor. Mae’n frodor o Ddyffryn Peris. Enillodd ei doethuriaeth o Brifysgol Bangor ac yna treuliodd gyfnodau fel ymchwilydd ar y cyd â British Antarctic Survey, gan dreulio cyfnodau yn y maes yn yr Arctig a’r Antarctig. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y broses o gylchu maetholion mewn planhigion, sut mae mewnbynnau organig neu lygredd yn effeithio ar y prosesau hyn a chyfraniad y prosesau hyn i grynodiad nwyon tŷ gwydr. 

Paula Roberts, 'A yw peptidau bach yn ffynhonnell maeth i briddoedd a phlanhigion yr Antarctig forwrol?', Gwerddon, 13, Chwefror 2013, 29-47.