Paula Roberts


Mae Dr Paula Roberts yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor. Mae’n frodor o Ddyffryn Peris. Enillodd ei doethuriaeth o Brifysgol Bangor ac yna treuliodd gyfnodau fel ymchwilydd ar y cyd â British Antarctic Survey, gan dreulio cyfnodau yn y maes yn yr Arctig a’r Antarctig. Mae ei gwaith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar geisio deall y prosesau cemegol a bio-gemegol sy’n mynd rhagddo ym mhriddoedd y pegynau, eu dylanwad ar dwf planhigion ac effeithiau newid hinsawdd ar y prosesau hynny.

Paula Roberts, 'A yw peptidau bach yn ffynhonnell maeth i briddoedd a phlanhigion yr Antarctig forwrol?', Gwerddon, 13, Chwefror 2013, 29-47.