Tegwyn Harris


Mae Dr Tegwyn Harris yn gyn brif ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerwysg. Fe’i ganed ym mhentref Penyrheolgerrig, ger Merthyr Tudful.  Graddiodd mewn Sŵoleg o Brifysgol Cymru Abertawe cyn ennill graddau ôl-radd ym Mhrifysgol Cymru Abertawe a Phrifysgol Caerwysg mewn astudiaethau morol gan ganolbwyntio ar ecoleg aberoedd a bioleg Ophelia bicornis. Bu’n ddarlithydd ac yna’n brif-ddarlithydd yn Ysgol Astudiaethau Biolegol, Prifysgol Caerwysg. Mae ei ddiddordebau gwyddonol yn cynnwys ecoleg y glannau a'r aberoedd a thegeirianau.

Tegwyn Harris, 'Ecoleg unigryw Ophelia bicornis, Savigny (Polychaeta)', Gwerddon, 13, Chwefror 2013, 48-65.