Sharon Huws


Mae Dr Sharon Huws yn ddarlithydd mewn Gwyddor Anifeiliaid gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ar ôl Lefel A yn Ysgol Uwchradd Aberteifi fe gyflawnodd Sharon radd mewn Sŵoleg ym Mhrifysgol Bangor yn 1998. Yna enillodd radd Meistr mewn parasitoleg ac entomoleg ym Mhrifysgol Lerpwl cyn symud i Fanceinion i astudio am radd PhD ar ryngweithiadau protistiaid gyda chymunedau bacteria. Wedi cyfnod yng Nghaerfaddon, fe symudodd i Aberystwyth fel aelod o staff y Sefydliad Ymchwil Glaswelltir ac Amgylcheddol i weithio fel microbiolegydd y rwmen. Mae gan Sharon bump ar hugain papur gwreiddiol mewn cyfnodolion sydd wedi eu hasesu’n allanol a thros ddeugain o gyhoeddiadau o gynadleddau. Mae hefyd wedi ennill dros ddau gan mil o bunnoedd o incwm ymchwil yn uniongyrchol.

Sharon Huws, Gareth W. Griffiths, Joan E. Edwards, Hefin W. Williams, Penri James, Iwan G. Owen ac Alison H. Kingston-Smith., 'Sicrhau argaeledd cynnyrch cilgnowyr o’r ansawdd gorau mewn modd effeithlon', Gwerddon, 13, Chwefror 2013, 10-28.