Arwyn Edwards


Mae Dr Arwyn Edwards yn Ddarlithydd yn y Gwyddorau Biolegol (Cyfrwng Cymraeg) yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ac aelod o Ganolfan Rhewlifeg Prifysgol Aberystwyth. Ar ôl ei radd gyntaf ym Microbioleg (Cymru, 2005) cyflwynwyd ei ddoethuriaeth(Aberystwyth, 2009) ar fioamrywiaeth microbaidd yng nghyswllt â rhewlifoedd yr Arctig Uchel; darganfyddwyd tystiolaeth o gysylltiadau clos rhwng strwythur a swyddogaeth cymunedau microbaidd uwchrewlifol a deinameg rhewlifol, yn ogystal â bioamrywiaeth hynafol microewcaryotaidd yn goroesi ar rewlifoedd byd-eang. Bellach, mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar gyfuno dulliau metagenomeg, metabolomeg, ffisioleg microbaidd, modelu dynameg biogeocemegol a rhewlifol er mwyn deall ecosystemau rhewlifol ledled y byd.

Arwyn Edwards, 'Darogan cyfraniadau rhewlifoedd olaf Eryri i gylchredoedd carbon Cyfnod y Dryas Diweddaraf', Gwerddon, 12, Rhagfyr 2012, 53-78.

Nia Blackwell, William. T. Perkins ac Arwyn Edwards, 'Etifeddiaeth cloddio am lo ym maes glo de Cymru: llygredd dŵr ac opsiynau i’w leihau', Gwerddon, 18, Medi 2014, 55-76.