Manon Mathias


Mae Manon Mathias yn ddarlithydd Ffrangeg ym Mhrifysgol Bangor. Wedi blwyddyn fel darlithydd Ffrangeg yng Ngholeg Worcester, Rhydychen, enillodd ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2011. Ei phrif ddiddordeb ymchwil yw’r nofel Ffrangeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn enwedig nofelau George Sand (1804-76). Pwnc ei doethuriaeth oedd safbwynt Sand ar y cysylltiad rhwng gweledigaeth a dealltwriaeth. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Saunders Lewis yn 2007, cwblhaodd brosiect ymchwil yn cymharu gohebiaeth George Sand a Gustave Flaubert â llythyron Kate Roberts a Saunders Lewis. Ffocws ei hymchwil nawr yw’r berthynas rhwng y gwyddorau naturiol a llenyddiaeth yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Manon Mathias, '“Meiddio Byw”: Agwedd y llenor at fywyd yng ngohebiaeth George Sand, Gustave Flaubert, Kate Roberts a Saunders Lewis', Gwerddon, 12, Rhagfyr 2012, 79-95.