W. Gwyn Lewis


Brodor o Gaernarfon yw Dr W. Gwyn Lewis a mynychodd Ysgol Syr Hugh Owen yn y dref cyn graddio yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor a mynd ymlaen i ennill doethuriaeth yno ar lenyddiaeth yr Oesoedd Canol. Bu’n Bennaeth Adran Gymraeg Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, ac yn Ymgynghorydd Addysg Gymraeg i Awdurdod Addysg Gwynedd cyn ymuno â staff y Coleg Normal – wedyn, Coleg Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Bangor – lle mae bellach yn Uwch-Ddarlithydd mewn Addysg. Dan nawdd y Ganolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor, ymhlith ei ddiddordebau ymchwil mae addysg Gymraeg a dwyieithog, dwyieithrwydd, a datblygiad ieithyddol plant lle mae dwy iaith yn cael eu defnyddio yn y dosbarth i drosglwyddo cynnwys.

W. Gwyn Lewis, 'Addysg ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain: Adolygu'r cyd-destun rhyngwladol', Gwerddon, 7, Ionawr 2011, 66-88.