Nia Davies Williams


Yn wreiddiol o Ben Llŷn, graddiodd Nia Davies Williams mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor gan fynd ymlaen i gwblhau gradd Meistr a ganolbwyntiai ar berthynas cerddoriaeth â dementia. Bu’n cydlynu grwpiau Singing for the Brain gan y Gymdeithas Alzheimer yng ngogledd Cymru am dair blynedd. Yn ddiweddar, penodwyd Nia yn Gerddor Preswyl yng nghanolfan newydd Gofal Dementia Bryn Seiont yng Nghaernarfon, sydd yn rhan o sefydliad Parc Pendine yn Wrecsam.

Nia Davies Williams, '"Y Golau a Ddychwel": Cerddoriaeth a dementia yng Nghymru', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 113-131.

Nia Davies Williams, ‘Canu i’r Cof: Effeithiau prosiect Singing for the Brain ar gof ac ansawdd bywyd pobl sydd â dementia yng ngogledd Cymru’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 36–57.