Huw Morgan


Mae Dr Huw Morgan yn ddarlithydd yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi graddio mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, bu’n gweithio fel cerddor am rai blynyddoedd cyn cwblhau gradd Ffiseg gyda'r Brifysgol Agored yn 2002. Yna, aeth yn ei flaen i gwblhau PhD ar gorona'r haul ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu'n gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Hawaii am saith mlynedd, lle llwyddodd i ennill grantiau ymchwil sylweddol gan NASA a'r NSF. Mae'n byw ar fferm fechan yn Llanbrynmair gyda Gail a thri o blant bach; Morus, Lleucu a Caio.

Huw Morgan, 'Corona’r haul: Astudiaeth o strwythur atmosffer yr Haul', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 64-82.

Huw Morgan, 'Ehangiad ardaloedd bywiog o’r Haul i’r gofod', Gwerddon, 18, Medi 2014, 10-22.