Eleri Pryse


Uwch Ddarlithydd mewn Ffiseg yn Sefydliad y Gwyddorau Mathemategol a Ffisegol Prifysgol Cymru Aberystwyth yw Dr Eleri Pryse. Dros gyfnod o ugain mlynedd bu’n ymchwilio i’r rhyngweithio rhwng yr Haul ac atmosffer uchel y Ddaear, yn arbennig drwy arsylwi ar ôl-troed y rhyngweithio yn yr atmosffer drydanol ar uchderau o tua 300 cilometr. Arloesodd ddull newydd tomograffi radio i astudio’r rhanbarth, gan ddatblygu arbrawf ble y derbynnir signalau lloeren gan gyfres o systemau radio ar arwyneb y Ddaear. Gwireddodd y dull drwy gymharu’r delweddau tomograffi ag arsylwadau radar rhyngwladol EISCAT (European Incoherent SCATter Radar) yng ngogledd gwledydd Llychlyn.

S. Eleri Pryse, Helen R. Middleton ac Alan G. Wood, 'Llif yr atmosffer drydanol dros begwn y gogledd: Arsylwadau tomograffi radio a SuperDARN', Gwerddon, 2, Hydref 2007, 35-50.