Dafydd Sills-Jones


Mae gwaith ymchwil Dafydd yn croesi is-ddisgyblaethau ‘economi gwleidyddol y cyfryngau’ ac ‘ymarfer sgrin fel ymchwil’. Mae'n cydolygu cyfres lyfrau Documentary Film Cultures Peter Lang, ac mae ei waith ymarfer-fel-ymchwil wedi ei ddangos mewn cynadleddau a gwyliau ffilm rhyngwladol yng Nghymru, Lloegr, Y Ffindir a Seland Newydd. Ar hyn o bryd, mae Dafydd yn ymchwilio i gynyrchiadau ffilm ddogfen yng Nghymru, y Ffindir a Seland Newydd trwy amrywiaeth o ddulliau, llwyfannau ac ymagweddau. Mae Dafydd yn Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Technoleg Auckland yn Seland Newydd.

T. Robin Chapman a Dafydd Sills-Jones, '"Ar wasgar hyd y fro": Arbrawf mewn darllen rhyngddisgyblaethol', Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 59-70.

Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty, ‘Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 6-19.

Dafydd Sills-Jones, 'Gogwydd hanesyddol ar astudiaethau cynhyrchu: ail gyfnod cwmni Teliesyn drwy fframweithiau Cottle, Bourdieu a Berne', Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 68-83.