Dafydd Sills-Jones


Cyn dechrau ar ei waith fel ymchwilydd, bu Dafydd yn gweithio yn y diwydiant cyfryngau yng Nghaerdydd, Brighton a Llundain ar ystod eang o gynyrchiadau megis y ddrama ddogfen Atgof (S4C, 1998), gwefan cyfres gyntaf Big Brother (Channel 4 1999), hysbysebion rhyngweithiol cynnar Sky (Sky Interactive 1998), a’r ffilm ddogfen nodwedd The Boy Who Plays on the Buddhas of Bamiyan (Seventh Art Productions, 2004). Mae gwaith ymchwil Dafydd yn croesi isddisgyblaethau 'economi gwleidyddol y cyfryngau', ac 'ymarfer sgrin fel ymchwil'. Mae'n cyd-olygu cyfres llyfrau Documentary Film Cultures Peter Lang, ac mae ei waith ymarfer-fel-ymchwil wedi ei ddangos mewn cynadleddau a gwyliau ffilm rhyngwladol yng Nghymru, Lloegr, Y Ffindir, a Seland Newydd. Ar hyn o bryd, mae Dafydd yn ymchwilio i gynyrchiadau ffilm ddogfen yng Nghymru, y Ffindir a Seland Newydd trwy amrywiaeth o ddulliau, llwyfannau ac ymagweddau.

Dafydd Sills-Jones ac Anne Marie Carty, ‘Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 6-19.

T. Robin Chapman a Dafydd Sills-Jones, '"Ar wasgar hyd y fro": Arbrawf mewn darllen rhyngddisgyblaethol', Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 59-70.