Gwennan Mair Schiavone


Mae Dr Gwennan Schiavone yn gweithio i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Graddiodd mewn Astudiaethau Cymru Fodern ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn dilyn ennill Ysgoloriaeth Ymchwil Uwchraddedig, dechreuodd ar ei doethuriaeth ymchwil arfaethedig oedd yn edrych ar weithgarwch menywod fel rhan o Genhadaeth Dramor yr Eglwys Bresbyteraidd Gymreig yng ngogledd-ddwyrain India, gan ganolbwyntio ar y cyfnod rhwng 1887 ac 1930. Y mae ei thraethawd yn edrych yn benodol ar gefndir y cenadesau a'u gwaith ar y maes cenhadol, gan ystyried yr ymateb i'w gwaith o du'r gynulleidfa yng Nghymru, ac yn arbennig felly'r gynulleidfa fenywaidd a ddangosodd ddiddordeb a chefnogaeth neilltuol at yr Achos Cenhadol.

Gwennan Schiavone, 'Y Genhades Gymreig, 1887-1930', Gwerddon, 1, Ebrill 2007, 27-42.