John D. Phillips


Mae John Phillips yn Ddarllenydd yn Adran Ieithyddiaeth Prifysgol Yamaguchi yn Siapan. Astudiodd ieithoedd Celtaidd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Wedi cyfnod fel cynorthwyydd ymchwil a chyfnod fel cyfieithydd, aeth ymlaen i weithio ym mhrifysgolion Caeredin, Tubingen a Manceinion. Yno mae'n dysgu cyrsiau ar ieithyddiaeth, ieithyddiaeth gyfrifiadurol a Chymraeg. Y mae ei ymchwil wedi canolbwyntio ar ieithyddiaeth gyfrifiadurol, gwyddor sy'n ceisio galluogi cyfrifiaduron i ddefnyddio ieithoedd fel Cymraeg a Saesneg. Y mae wedi cyhoeddi ym meysydd disgrifio gramadeg iaith, dadansoddi cystrawen testun a'i ystyr, cynhyrchu testun sy'n mynegi ystyr benodedig, a chyfieithu cyfrifiadurol. Cyhoeddodd lyfr ar ramadeg y Fanaweg yn 2004.

John D. Phillips, 'Effaith newidiadau diweddar ar hynodrwydd ieithyddol y Gymraeg', Gwerddon, 3, Mai 2008, 94-117.