R. Gwynedd Parry


Mae Gwynedd Parry yn Athro Cyfraith a Hanes Cyfraith ym Mhrifysgol Abertawe. Dechreuodd ei yrfa fel bargyfreithiwr ac mae’n parhau’n aelod o’r proffesiwn gyda thenantiaeth yn Siambrau’r Deml, Caerdydd. Wedi hynny bu’n ddarlithydd ac yn uwch ddarlithydd yn Abertawe. Ei brif ddiddordeb ymchwil yw hanes y gyfraith, ac yn enwedig y berthynas rhwng ffenomena cyfreithiol a hunaniaeth genedlaethol ac ieithyddol. Mae ganddo ddiddordeb neilltuol yn natblygiad Cymru’r Gyfraith. Mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn cyfiawnder troseddol, sy’n deillio o’i brofiad fel ymarferwr cyfreithiol. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth. Y mae’n gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol ac yn aelod o bwyllgor Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru.

R. Gwynedd Parry, 'Rheithgorau Dwyieithog: Penbleth Geltaidd?', Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 9-36.