Cerys Jones


Mae Dr Cerys Ann Jones yn fyfyrwraig doethuriaeth yn Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth, o dan nawdd Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Teitl ei doethuriaeth yw ‘Adlunio hinsawdd Cymru o ffynonellau dogfennol hanesyddol’. Graddiodd mewn Daearyddiaeth a Mathemateg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Mae ei diddordebau ymchwil ar y ffin rhwng daearyddiaeth amgylcheddol a hanesyddol gan ystyried sut mae dogfennau hanesyddol yn medru cael eu defnyddio i adlunio newid hinsawdd o’r cyfnod cyn-offerynnol ac asesu effeithiau cymdeithasol.

Cerys Jones, Neil Macdonald, Sarah J. Davies, Cathryn A. Charnell-White, Twm Elias a Duncan Brown, 'Hinsawdd hanesyddol: Potensial ffynonellau dogfennol Cymru', Gwerddon, 6, Gorffennaf 2010, 34-54.