Anwen Jones


Mae Anwen Jones yn ddarllenydd mewn Astudiaethau Theatr ac wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau cyfrwng Cymraeg yn y maes, gan gynnwys Perfformio’r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards gyda Gwasg Prifysgol Cymru a Wil Sam: Dyn y Theatr gyda Gwasg Carreg Gwalch. Mae’n ymddiriedolwraig Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ynad heddwch, yn olygydd Gwerddon ac yn Ddirprwy Is-ganghellor ar Gyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiect theatr sy’n archwilio syniadau am ofod a lle gyda disgyblion ysgol o Syria sydd yn derbyn eu haddysg mewn ysgolion prif ffrwd yn Nhwrci.

Anwen Jones, 'Cymru, cenedligrwydd a theatr genedlaethol: Dilyn y gwys neu dorri cwys newydd?', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 45-55.

Anwen Jones, ‘Perfformio dinasyddiaeth: Sisters, cynhyrchiad ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Junoon Theatre Mumbai

, Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 6-22.