Anwen Jones


Mae Dr Anwen Jones yn Bennaeth Adran ac yn uwch-ddarlithydd yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ei gwaith dysgu yn canolbwyntio ar theatr Cymru ac Ewrop, ac mae hi hefyd yn cynnal cyfres o fodiwlau cydweithredol ym maes sgriptio ar gyfer y theatr. Hi yw awdur y gyfrol, National Theatres in Context: France, Germany, England and Wales (GPC, 2007). Yn 2009, yr oedd yn gyd-olygydd y gyfrol Wil Sam: Dyn y Theatr (Carreg Gwalch, 2009). Gellir gweld agweddau eraill ar ei hymchwil yn Llên Cymru, cyfrol 29 (2006) a Cof Cenedl, rhif 23 (2008).

Anwen Jones, 'Cymru, cenedligrwydd a theatr genedlaethol: Dilyn y gwys neu dorri cwys newydd?', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 45-55.