Catrin Fflur Huws


Mae Dr Catrin Fflur Huws yn Ddarlithydd yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth. Fel cadeirydd y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig y mae’n gyfrifol am gydlynu darpariaeth addysgol cyfrwng Cymraeg yr adran, a hefyd am gydlynu gwaith ymchwil yr adran sydd yn ymwneud â Chymru. Ei harbenigedd ymchwil yw’r persbectif Cymreig ac agweddau o’r gyfraith, a chan hynny y mae wedi cyhoeddi gwaith ar statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg, polisïau tai fforddiadwy a llenyddiaeth Gymraeg fel sylwadaeth ar gyfraith Lloegr. Bellach y mae’n gweithio ar brosiect ar Ddatganoli a Mynediad at Gyfiawnder.

Catrin Fflur Huws, 'Siarad iaith yr aelwyd pan fo'r aelwyd yn anfforddiadwy', Gwerddon, 3, Mai 2008, 71-93.

Catrin Fflur Huws, 'Yr iaith Gymraeg fel model ar gyfer torri’r cylch diffyg defnydd mewn cyd-destun ieithoedd lleiafrifol', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 7-27.