Rhian Siân Hodges


Mae Dr Rhian Siân Hodges yn Ddarlithydd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd mewn Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Ar ôl graddio, fe gwblhaodd MA Ymchwil Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol ym Mangor, a theitl ei thraethawd hir oedd, ‘Cymoedd y De: Defnydd o’r Gymraeg ar ôl Cyfnod Ysgol?: Astudiaeth o bobl ifanc yng Nghwm Rhymni’. Datblygodd addysg cyfrwng Cymraeg yn ardaloedd di-Gymraeg felly yn bwnc arbenigol iddi. Cwblhaodd ddoethuriaeth yn dwyn y teitl, ‘Tua’r Goleuni: Addysg Gymraeg yng Nghwm Rhymni – rhesymau rhieni dros ddewis addysg Gymraeg i’w plant’.

Rhian Siân Hodges, '"Tua'r goleuni": Rhesymau rhieni dros ddewis addysg Gymraeg yng Nghwm Rhymni' , Gwerddon, 6, July 2010, 9-33.