Hywel Meilyr Griffiths


Mae Dr Hywel Meilyr Griffiths yn ddarlithydd yn Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth. Teitl ei ddoethuriaeth, a gyllidwyd drwy un o Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, oedd ‘Ansefydlogrwydd fertigol ar afonydd Cymru yn ystod y cyfnod hanesyddol’.  Cafodd ei eni a’i fagu yn Llangynog, ger Caerfyrddin, gan dderbyn ei addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, cyn graddio mewn Daearyddiaeth a Mathemateg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys ymateb afonydd i newidiadau hinsoddol yr Holosîn, a gweithgareddau anthropogenig, prosesau erydiad a dyddodiad, a’r rhyngweithio rhwng geomorffoleg ac archaeoleg.

Ef yw isolygydd Gwerddon.

Hywel Meilyr Griffiths, 'Geomorffeg afonol Cymru: Heddiw, ddoe ac yfory', Gwerddon, 3, Mai 2008, 36-70.