T. Robin Chapman


Mae Dr Robin Chapman yn darlithio yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth er 2003, yn dilyn cyfnod fel athro ysgol yn Swydd Efrog ac yn gweithio cyn hynny, ymhlith pethau eraill, ar Eiriadur yr Academi Gymreig. Mae'n awdur sawl cyfrol, gan gynnwys cofiannau i W. J. Gruffydd, Ambrose Bebb, Islwyn Ffowc Elis ac Un Bywyd o Blith Nifer: Cofiant Saunders Lewis (2006). Enillodd DLitt yn 2004 am ddetholiad o'i waith cyhoeddedig. Mae'n gweithio ar hyn o bryd ar hanes llenyddiaeth Gymraeg rhwng c.1740 a 2005 ar gyfer cyfres The Oxford Literary History of Wales, dan y teitl amodol A Troubled Heritage.

T. Robin Chapman a Dafydd Sills-Jones, '"Ar wasgar hyd y fro": Arbrawf mewn darllen rhyngddisgyblaethol', Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 59-70.