Ben Barr


Mae’r diweddar Athro Ben Barr wedi cyhoeddi’n helaeth ac mae mwyafrif ei bapurau’n ymdrin â chryfder nwyddau adeiladu (yn arbennig concrid) ac adeiladu, cynnal a chadw pontydd. Wedi graddio mewn Peirianneg Sifil bu’n gweithio mewn diwydiant ar Orsaf Bŵer Wylfa, yn adeiladu twnnel ger Southampton ac yna ym Mhwerdy Aberddawan. Wedi cwblhau ei ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, dychwelodd i ddiwydiant pan fu’n gweithio ar ddatblygu Maes Awyr Cymru ac yn cynllunio pontydd. Ym Mhrifysgol Caerdydd bu’n bennaeth is-adran Peirianneg Sifil pryd y noddwyd ei gadair gan gwmni Tarmac a Carillion. Yn ogystal â hyn, ef oedd golygydd cyntaf y cylchgrawn Bridge Engineering.

Ben Barr, 'Codi pontydd Cymru', Gwerddon, 3, Mai 2008, 11-35.