Charlotte Greenway


Mae Charlotte W. Greenway, PhD, yn Uwch Ddarlithydd yn Nisgyblaeth Academaidd Seicoleg a Chynghori ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ADCG, iechyd meddwl plant, a sut mae plant yn datrys problemau.

Charlotte Greenway ac Alison Rees Edwards, Agweddau Athrawon tuag at ADCG: Adolygiad ac Argymhellion ar gyfer y Dyfodol, Gwerddon, 32, Mawrth 2021, 7–25.