Wyn Mason


Bu Wyn Mason yn uwch-ddarlithydd yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol, Prifysgol De Cymru, ers 2005. Yn dilyn ei yrfa fel gwneuthurwr ffilm a theledu, troes ei sylw at ysgrifennu dramâu llwyfan. Ar ôl cipio'r Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau yn 2015 am ei ddrama Rhith Gân, dyfarnwyd iddo ysgoloriaeth oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac oddi wrth Brifysgol Abertawe er mwyn astudio tuag at radd PhD mewn ysgrifennu creadigol yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe.

Wyn Mason 'Gwlad yr Asyn a’r golwg deublyg: diffinio’r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig', Gwerddon, 31, Hydref 2020, 31-58.