Catrin Wyn Edwards


Mae Catrin Wyn Edwards yn ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth. Ar ôl cwblhau PhD yn dwyn y teitl ‘Cymunedau Iaith Lleiafrifol, Mewnfudo a Pholisïau Iaith mewn Addysg: Astudiaeth Gymharol Ryngwladol’ ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2013, bu’n ymchwilydd ôl-ddoethurol amlflwyddyn ym Mhrifysgol Ottawa, Ontario. Ymunodd Catrin â’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2015, a hynny’n wreiddiol fel darlithydd cyfrwng Cymraeg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae diddordebau ymchwil ac addysgu Catrin yn ymwneud â’r meysydd canlynol: polisi iaith a mewnfudo, amlddiwylliannedd, cenedlaetholdeb, dinasyddiaeth a phleidiau iswladwriaethol. Mae Catrin wedi treulio cyfnodau fel ysgolhaig ymweliadol ym Mhrifysgol UQAM, Montreal, a Phrifysgol Pompeu Fabra, Barcelona.

Catrin Wyn Edwards, ‘Seduir, seduce, més que dir que han de fer català: Astudiaeth o bolisïau iaith mewn addysg, integreiddio a mewnfudo rhyngwladol yng Nghatalwnia’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 83-111.