Sara Borda Green


Mae Sara Borda Green yn ymgeisydd PhD yn Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor, lle y mae hefyd yn Gynorthwy-ydd Addysgu Graddedig Cyfrwng Cymraeg mewn Sbaeneg. Graddiodd o Brifysgol Buenos Aires mewn Gwyddorau Cyfathrebu gyda Pholisïau a Chynllunio Cyfathrebu yn is-bwnc, a derbyniodd radd Meistr mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd, mae’n ymchwilio i’r ffordd y mae Patagonia yn cael ei bortreadu mewn llenyddiaeth, ffilmiau a rhaglenni dogfen yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’n ymddiddori mewn llenyddiaeth ac ysgrifennu creadigol yn y Sbaeneg a’r Gymraeg, yn ogystal ag yn natblygiad y cyfryngau digidol.

Sara Borda Green, ‘Astudiaeth achos: effaith y cyfryngau digidol ar gynnwys a swyddogaeth O’r Pedwar Gwynt ac Y Stamp’, Gwerddon, 29, Hydref 2019, 6–27.