David Willis


Mae David Willis yn Ddarllenydd mewn Ieithyddiaeth Hanesyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae wedi gweithio'n helaeth ar wahanol agweddau ar y Gymraeg, ei chystrawen, ei datblygiad hanesyddol a'i daearyddiaeth ieithyddol yn ogystal â chystrawen ddamcaniaethol ac amrywiaeth a newid ieithyddol yn gyffredinol. Ef yw awdur nifer o lyfrau, gan gynnwys Syntactic Change in Welsh (OUP 1998), The Syntax of Welsh (CUP 2007) and The Development of Negation in the Languages of Europe and the Mediterranean (OUP 2016). Mae hefyd yn cyfarwyddo dau brosiect ymchwil sylweddol mewn ieithyddiaeth Gymraeg, Corpws Hanesyddol yr Iaith Gymraeg ac Atlas Cystrawen Tafodieithoedd y Gymraeg.

David Willis, ‘Datblygiad cystrawen y rhifolion yn y Gymraeg’, Gwerddon, 27, Mawrth 2019, 64-87.