Meilyr Powel


Mae Meilyr Powel yn fyfyriwr ymchwil yn ei flwyddyn olaf yn astudio ar gyfer doethuriaeth yn adran Hanes Prifysgol Abertawe o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae ei ymchwil yn ymwneud â’r wasg Gymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a’r gwahanol ystyron a roddwyd i’r rhyfel gan y wasg. Mae’r ymchwil yn cyfrannu at ein gwybodaeth a’n dealltwriaeth o brofiad Cymru yn ystod y Rhyfel Mawr drwy adnabod y wasg fel rhan allweddol o’r gymdeithas sifil. Trwy astudiaeth a dadansoddiad o’i chynnwys, cynigir ffyrdd o ddeall hanfodion y profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, gan dynnu sylw at nodweddion y diwylliant rhyfel yng Nghymru.

Meilyr Powel, ‘“Beth os mai hon yw Armagedon?”: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 67-94.