Prysor Mason Davies ac Emily Parry


Mae Prysor yn Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn Athrofa Addysg, Graddedigion a Datblygiad Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n gyn-bennaeth cynradd a chyn-gyfarwyddwr darpariaeth hyfforddiant athrawon cynradd yn Aberystwyth.

Mae Emily Parry yn gyn-fyfyrwraig yn Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth, sydd ar fin cymhwyso i fod yn athrawes Cyfnod Sylfaen.

Prysor Mason Davies ac Emily Parry, ‘Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi "Datblygu’r Gymraeg" fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen’, Gwerddon, 26, Mawrth 2018, 69–87.