Siân Wyn Siencyn


Mae Dr Siân Wyn Siencyn yn arloeswraig ym maes Plentyndod Cynnar fel disgyblaeth academaidd, a chyhoeddodd nifer o gyfrolau ac erthyglau yn y maes hwnnw. Graddiodd mewn Saesneg o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, a threuliodd dros bum mlynedd ar hugain yn cefnogi pobl ifanc a theuluoedd fel athrawes, ymgynghorydd, datblygydd polisi ac ymchwilydd. Ymunodd â staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a bu’n flaengar wrth sefydlu Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn y sefydliad yn 2000 gan ddatblygu’r adran fel un arweiniol yn y maes dros y pymtheng mlynedd y bu’n bennaeth arni. Gwasanaethodd fel aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac arweiniodd nifer o brosiectau a noddwyd gan y Coleg yn PCYDDS. Yn 2017, derbyniodd gymrodoriaeth er anrhydedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei chyfraniad at addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Siân Wyn Siencyn, ‘Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru’, Gwerddon, 26, Mawrth 2017, 8–38.