John Rhidian Thomas a Siân W. Griffiths


Ar gyfer ei ddoethuriaeth, mae Rhidian yn astudio ffactorau sy’n effeithio ar wasgariad rhywogaethau ymledol dŵr croyw ym Mhrifysgol Caerdydd. Graddiodd mewn Bioleg yn 2013, ac yna cwblhaodd radd meistr ymchwil yn y Biowyddorau yn 2014. Mae Rhidian yn derbyn ysgoloriaeth ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a chaiff ei oruchwylio gan Dr Siân Griffiths a’r Athro Jo Cable.

Mae Dr Siân W. Griffiths yn ddarlithydd yn Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd. Mae ganddi gefndir mewn Ecoleg Ymddygiadol ac mewn astudio effaith newid hinsawdd ar ymddygiad pysgod.

John Rhidian Thomas a Siân W. Griffiths, ‘Anifeiliaid ymledol a’u heffeithiau ar ecosystemau dŵr croyw Prydain’, Gwerddon, 25, Hydref 2017, 7–29.