Arddun Hedydd Arwyn


Mae Arddun Hedydd Arwyn yn arbenigo yn hanes modern yr Almaen gyda phwyslais ar hanes yr alltudion Almaeneg o Ddwyrain Ewrop. Ei phrif ddiddordebau ymchwil yw cof a hanes yr alltudion yng Ngweriniaeth Ffederal yr Almaen. Astudiodd am radd israddedig ac MA yn hanes Ewrop ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cyflwynodd ei PhD ar The Flight from East Prussia: The Social Memory of East Prussians in the Federal Republic of Germany, 1945–2010’ yn 2013, hefyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae nawr yn ddarlithydd mewn Hanes Modern ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn addysgu hanes modern yr Almaen, Ewrop a Chymru.

Arddun Hedydd Arwyn, ‘“Cystadlaethau cof”, naratif a hanes yn Amgueddfa “Heimat” Wehlau: Negodi hanes a chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif’, Gwerddon, 25, Hydref 2017, 45–69.