M. Wynn Thomas


Y mae M. Wynn Thomas yn Athro Saesneg, ac yn ddeilydd Cadair Emyr Humphreys yn Llên Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Ef yw Cadeirydd y Cyngor Llyfrau, ac y mae’n Gymrawd yr Academi Brydeinig, yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, yn Gymrawd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn Dderwydd er anrhydedd yn yr Orsedd. Mae’n awdur dau ddwsin o lyfrau yn y Saesneg a’r Gymraeg sy’n rhychwantu barddoniaeth y Taleithiau a dwy lenyddiaeth Cymru. Ei gyhoeddiadau diweddaraf yw The Nations of Wales, 1890–1914 (2016) ac All That is Wales (2017). Cyhoeddir Cyfan-dir Cymru: Ysgrifau 1896–2016 ganddo yn yr hydref.

M. Wynn Thomas, 'Y werin a’r byddigions: Gwaed yr Uchelwyr a diwylliant llên troad y ganrif', Gwerddon, 24, Awst 2017, 66-82.