Helen Ougham a Howard Thomas


Ganwyd Helen Ougham yn Lloegr ond symudodd i Gymru yn 1977 i astudio ar gyfer PhD ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth; y mae hi bellach yn Ddarllenydd Emeritws mewn Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y mae ganddi gefndir mewn geneteg, biocemeg a chyfrifiadureg, ac yn ystod ei gyrfa ymchwil bu’n canolbwyntio’n bennaf ar dwf, datblygiad a heneiddio mewn planhigion. Bu’n addysgu ar gyrsiau biowybodeg cymhwysol yn Zaragoza, Sbaen, a Phrifysgol Birmingham. Y mae’n gyd-awdur The Molecular Life of Plants (2013, Wiley) a chyd-olygydd y cylchgrawn New Phytologist.

Ganwyd ac addysgwyd Howard Thomas yng Nghymru ac, yn dilyn gyrfa mewn ymchwil wyddonol gan gynnwys cyfnodau fel Athro ymweld mewn prifysgolion yn Japan, yr Unol Daleithiau a’r Swistir, y mae erbyn hyn yn Athro Emeritws mewn Bioleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Y mae wedi cyhoeddi’n helaeth ar eneteg a ffisioleg datblygiad planhigion ac y mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y cysylltiad rhwng Gwyddoniaeth a’r Dyniaethau. Y mae’n un o gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn gyd-awdur The Molecular Life of Plants (2013, Wiley) a Food and the Literary Imagination (2014, Palgrave). Ei gyfrol ddiweddaraf yw Senescence (2016), sef adroddiad personol o’r digwyddiadau terfynol ym mywydau planhigion ac organebau eraill.

Helen Ougham a Howard Thomas, 'Y ddeilen hon: natur, tarddiadau a phwrpas lliwiau dail', Gwerddon, 24, Awst 2017, 38-50.