Ceri Davies


Hyd nes iddo ymddeol yn 2011, yr oedd Ceri Davies yn Athro’r Clasuron ym Mhrifysgol Abertawe, lle y mae nawr yn Athro Emeritws.Bu llawer o’i waith ymchwil a’i gyhoeddiadau, yn Gymraeg a Saesneg, ar hanes y traddodiad clasurol yng Nghymru ac ar ysgrifeniadau Lladin gan lenorion Cymreig y Dadeni Dysg. Yn 2015, cyhoeddwyd ei gyfrol John Prise, Historiae Britannicae Defensio: A Defence of the British History, edited and translated, with introduction and notes (Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto & Bodleian Library, Oxford), gwaith y dyfarnwyd Gwobr Goffa Vernam Hull 2015 i’r Athro Davies amdano. Mae’n un o gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru.

Ceri Davies, 'Syr Siôn Prys: Canoloeswr ynteu Dyneiddiwr?', Gwerddon, 24, Awst 2017, 8-21.