Cynan Llwyd


Mae Cynan yn fyfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ac mae’n ymchwilio i athrawiaeth yr Ailddyfodiad a’r Milflwyddiant mewn Llenyddiaeth Gymraeg ynghyd â’u goblygiadau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’n ymddiddori’n bennaf yn hanes crefyddol Cymru, yn enwedig y cyfnod modern cynnar hyd at ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Yn ddiweddar, fe’i penodwyd yn Swyddog Plant a Phobl Ifanc gyda Llenyddiaeth Cymru.

Cynan Llwyd, ‘“Byd newydd ymha un y preswylia cyfiawnder”: Gweledigaeth Morgan John Rhys (1760–1804)’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 85–98.