Gareth Evans-Jones


Daw Gareth Evans-Jones o Farian Glas, Ynys Môn. Graddiodd mewn Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol o Brifysgol Bangor yn 2012 gan barhau yn y brifysgol i ddilyn cwrs MA mewn Cymraeg ac Ysgrifennu Creadigol. Bellach, mae yn ei drydedd flwyddyn yn dilyn cwrs PhD dan nawdd yr AHRC ar y cyd rhwng Ysgol y Gymraeg ac Ysgol Athroniaeth a Chrefydd, Prifysgol Bangor. Teitl ei brosiect ymchwil yw ‘Caethwasiaeth, y Beibl a’r Wasg Gyfnodol Gymraeg yn yr Unol Daleithiau, 1838–68’.

Gareth Evans-Jones, ‘Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 58–84.