Ben Screen


Astudiodd Ben Screen tuag at radd yn y Gymraeg yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, gan ennill gradd dosbarth cyntaf. Dechreuodd ei ddiddordeb mewn technoleg cyfieithu pan aeth i weithio i Goleg Gwent trwy gynllun gwaith GO Wales, lle y bu cyfieithu i’r Gymraeg yn rhan bwysig o’i waith. Wedi gadael y brifysgol, aeth ymlaen i weithio fel Cyfieithydd dan Hyfforddiant cyn dychwelyd i Ysgol y Gymraeg i ymgymryd â gwaith ymchwil ddoethurol ym maes technoleg cyfieithu a’r Gymraeg, a hynny ar ôl derbyn ysgoloriaeth ymchwil gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Prif ddiddordebau ymchwil Ben yw’r berthynas rhwng cyfieithu proffesiynol a thechnoleg cyfieithu ynghyd ag agweddau gwybyddol ar gyfieithu.

Ben Screen, ‘Effaith defnyddio Cofion Cyfieithu ar y broses gyfieithu: Ymdrech a chynhyrchiant wrth gyfieithu i’r Gymraeg’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 10–35.