Yr Athro Arwyn T. Jones


Mae Arwyn Tomos Jones yn Athro yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd. Mae’n frodor o Ddyffryn Conwy. Enillodd ei ddoethuriaeth o Goleg Birkbeck, Prifysgol Llundain, ac yna dreuliodd gyfnodau fel ymchwilydd bywydeg y gell ym Mhrifysgolion Lerpwl, Harvard a'r Labordy Bywydeg Molecwlar Ewropeaidd yn Heidelberg.  Mae ei waith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ddarganfod dulliau newydd o gludo hanfodion therapiwtig fel proteinau a genynnau i gelloedd y corff a phrosiectau sy’n ymwneud â darganfod cyffuriau newydd i ladd celloedd canser y fron a lewcemia. Fel aelod o banel canolog Gwyddoniaeth yr Eisteddfod, mae’n ymddiddori mewn trafod gwyddoniaeth â’r cyhoedd.