Yr Athro Daniel Williams


Mae Daniel G. Williams yn Athro yn yr Adran Saesneg a Chyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn llenyddiaeth gymharol, yn arbennig llenyddiaethau Cymru a’r Unol Daleithiau. Mae’n awdur sawl llyfr ac yn olygydd sawl cyfrol gan gynnwys casgliad o ysgrifau Raymond Williams ar Gymru, Who Speaks for Wales (2003) a Canu Caeth: Y Cymry a’r Affro Americaniaid (Gomer, 2010). Mae’n sacsoffonydd gyda’r band jazz-gwerin Burum, a threfnydd sawl alaw ar yr albwm Alawon (Fflach Tradd, 2007).