Yr Athro Enlli M. Thomas


Yr Athro Enlli Thomas yn Pennaeth Ysgol Addysg Prifysgol Bangor. Mae'n aelod craidd o bwyllgor gwaith y Ganolfan ESRC dros Ymchwil i Ddwyieithrwydd mewn Theori ac Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Graddiodd mewn Seicoleg yn 1996. Derbyniodd ei doethuriaeth mewn Seicoleg yn 2001 am waith ymchwil yn olrhain caffaeliad plant o genedl enwau yn y Gymraeg. Mae wedi cyflawni nifer o grantiau ymchwil mewn cydweithrediad â chydweithwyr eraill ym Mhrifysgol Bangor a thu hwnt, gan ymchwilio arferion trosglwyddo iaith mewn sawl maes (dan nawdd cyrff megis Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru, yr ESRC).