Yr Athro Jane Aaron


Mae’r Athro Jane Aaron yn Athro Emeritws Prifysgol De Cymru ac yn awdurdod ar lenyddiaeth Cymru yn Saesneg. Mae hi wedi cyhoeddi’n eang gan gynnwys A Double Singleness: Gender and the Writings of Charles and Mary Lamb (Gwasg Clarendon, 1991) a Pur fel y Dur: Y Gymraes yn Llên y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg (Gwasg Prifysgol Cymru, 1998). Mae ei chyfrol ddiweddaraf yn olrhain y berthynas rhwng y genedl, rhyw a hunaniaeth yng Nghymru. Mae Jane hefyd yn aelod o un o baneli canolog Fframwaith Rhagoriaeth 2014 (REF 2014).